Nếu bạn đã đọc đến đây, thì bạn đã có những kiến thức cơ sở về Địa chấn Nam Hải. Từ bây giờ hãy「Chuẩn bị」một cách thực tế. Ít nhất, hãy kiểm tra xem bạn đã thực hiệm 7 điểm trọng yếu dưới đây chưa? Đây là chìa khóa để bảo vệ sinh mạng trong Địa Chấn Nam Hải.

Điểm Hạng mục kiểm tra Tham khảo
(1) Biết về dự báo địa chấn, sóng thần ở khu vực và nơi tránh nạn của khu vực đang sinh sống. 【3】 【4】 【5】 【6】
(2) Điều tra khả năng chịu động của căn nhà, tiến hành tu bổ. (hay có đang sống ở ngôi nhà được xây trước 1982 không) 【7】
(3) Bố trí ngăn sự đổ vỡ và nguy hiểm của đồ đạc đổ vỡ. 【8】
(4) Sau địa chấn, nơi tập hợp, liên lạc khẩn cấp đầu tiên, bàn với các thành viên trong gia đình về phương pháp liên lạc. 【9】
(5) Chuẩn bị lương thực, nước uống cho hơn 3 ngày. 【10】
(6) Gần giường ngủ, phải đặt đèn pin, radio cầm tay, giày thể thao... 【10】
(7) Tham gia hoạt động phòng tai ở khu vực. 【12】


Thông tin/ Kochi Ken
Sản xuất / ㈲やなせスタジオ
Người dịch/ NGUYỄN THANH PHONG
Phát hành/ Lần đầu 03/2008
Nơi phát hành/ Hiệp hội giao lưu quốc tế Kochi Ken
780-0870 Kochi shi- Hon machi 4-1-37
Tel: 088-875-0022
Fax: 088-875-4929
HP: http://www.kochi-kia.or.jp/
E-mail: info_kia@kochi-kia.or.jp

Back