【24】 Điều tra và phán định thiệt hại nhà cửa
   Điều tra và phán định thiệt hại nhà cửa của khu vực bị hại, tùy theo mục đích được phân ra làm 3 chủng loại:「 Phán định mức độ nguy hiểm ứng cứu」「Phán định thiệt hại phân biệt」「Điều tra để chứng minh tổn thất」.Tuy nhiên 3 chủng loại này rất dễ bị lẫn lộn, phần tiếp theo sẽ nói rõ về「Phán định mức độ nguy hiểm ứng cứu」và「Điều tra để chứng minh tổn thất」.

1) Phán định mức độ nguy hiểm ứng cứu

   Phán định mức độ nguy hiểm ứng cứu là cuộc điều tra về thiệt hại của nhà cửa, chung cư, nhà cao tầng của chuyên gia, ngay trực tiếp sau địa chấn. Sau đó tùy theo dư chấn phát sinh, dựa trên sự phán định về tính nguy hiểm của sự đổ vỡ nhà cửa, tường, kính, thiết bị, đề ra phương án phong chống thiệt hại lần 2, đảm bảo tính mạng con người.
   Kết quả của cuộc điều tra đó được chia ra làm 3 loại nhãn dán phán định「Nguy hiểm」(Nhãn đỏ)「, Cần chú ý」(Nhãn vàng),「Đã điều tra xong」(Nhãn xanh), và được dán ở nơi dễ nhìn của tòa nhà.

2) Điều tra để chứng minh tổn thất

   Điều tra để chứng minh tổn thất dựa trên cơ bản là「Thư tổn thất」được gửi lên Ủy ban của người chịu thiệt hại, và tiến hành điều tra về mức độ thiệt hại tài sản, tổn thất của ngôi nhà. Được tiến hành nhận định về「Chứng minh tổn thất」. Sau kết quả của cuộc điều tra này, vì sẽ có ảnh hưởng tới việc chi trả tiền bảo hiểm địa chấn, ngân sách công cộng nên các cán bộ ở các cấp cần tiến hành một cách công chính và rõ ràng.
   Như đã nêu ở trên, vì 2 cuộc điều tra trên là khác nhau về mục đích và tiêu chuẩn phán định, nên dù ở「 Phán định mức độ nguy hiểm ứng cứu」được nhận định ở mức độ「Nguy hiểm」, thì ở「Điều tra để chứng minh tổn thất」mức độ thiệt hại nặng nhẹ「Toàn phá」「Bán phá」「Tổn thất một phần」 là có thể khác nhau.

BackNext