【22】 Sinh hoạt tránh nạn
Cuộc sống tránh nạn có rất nhiều điều bất tự do
Sự hiệp lực của mọi người là hết sức cần thiết

Nơi tránh nạn là?

   Nơi tránh nạn là những nơi công cộng như Trường học, Ủy ban nhân dân, công viên... nơi mà mọi người sẽ chạy đến khi có tai họa, hướng dẫn tránh nạn. Trong thành phố, tùy vào các tổ chức Tự chủ phòng tai, quảng trường, vùng đất trống ... được chỉ định là những nơi tránh nạn tạm thời.

① Trường hợp thế nào thì đến nơi tránh nạn

  1. Nhà bị phá, mất nhà do sóng thần, hỏa hoạn, điện ga nước bị cắt, không thể tiếp tục cuộc sống tại nhà được.
  2. Do dư chấn, nguy hiểm đến nhà, có khả năng xẩy ra lở đất.
  3. Không thể bảo vệ thân thể do hỏa hoạn, lở núi.

② Bốn điều của sinh hoạt tránh nạn

  1. Sự liên lạc mỗi ngày với Tổ chức tự chủ phòng tai là rất quan trọng.
  2. Vì sinh hoạt tập thể, phải giữ kỉ luật.
  3. Để có môi trường sinh hoạt tốt đòi hỏi sự hiệp lực của mọi người.
  4. Cần trợ giúp người có bệnh, người tàn tật, người già, sản phụ, trẻ em.

③ Nơi tránh nạn là nơi sinh hoạt và liên lạc

  1. Nơi tránh nạn tập trung các thông tin liên quan đến địa chấn, cuộc sống, lương thực.
  2. Nơi tránh nạn có chức năng là nơi sinh sống nhất thời cho mọi người.

④ Mọi người đến nơi tránh nạn

Không chỉ những người sống tại đây mới là người tránh nạn. Nhiều người vẫn có thể sinh hoạt tại nhà, nhưng do thiếu điện nước ga, nên sinh hoạt bất tự do. Những người đó cũng có tư cách là người tránh nạn, và được hưởng những quyền bình đẳng như mọi người. Và có thể sử dụng nơi tránh nạn như mọi người.

⑤ Sinh hoạt tránh nạn ngoài nơi tránh nạn

   Không chỉ những nơi tránh nạn, cuộc sống trong lều, ô tô cũng được coi là sinh hoạt tránh nạn. Trường hợp này cần chú ý quản lý sức khỏe của bản thân và gia đình.
   Địa chấn Chuetsu ở Niigata ken 2004, có người đã chết khi sinh hoạt tránh nạn trong ô tô. Những sự kiện như thế này được gọi là Hội chứng nghẽn mạch, trong không gian chật hẹp, tư thế không thay đổi trong thời gian dài, các trụ máu đến chân sẽ bị kết với các huyết quản nhỏ của phổi, não, tim. Hãy nằm ngủ với tư thế thoải mải, giúp quá trình thủy phân diễn ra đầy đủ, và cơ thể vận động dễ dàng.

BackNext