【19】 Nắm vững thông tin liên quan đến địa chấn và cuộc sống
   Nắm vững thông tin về chấn độ ở các vùng, tình trạng thiệt hại, dư chấn, giao thông, tình trạng khôi phục điện, nước, ga ... qua tivi, radio, thông báo của các cấp trong thành phố.
   Không nhẫm lẫn với các thông tin không rõ nguồn gốc.

BackNext