【17】 Bảo vệ bản thân trong Sóng thần (Tsunami)

1) Đặc trưng của Sóng thần


2) Thiệt hại do sóng thần

  1. Người bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy.
  2. Những vật bị cuốn trôi gây thương tích và cản trở con người.
  3. Phát sinh hỏa hoạn.
  4. Trong cảng, vì có rất nhiều đồ vật bị cuốn trôi, cản trở thuyền cập cảng.

3) Điểm trọng tâm của tránh Sóng thần

Nếu có rung chuyển Nếu sự rung chuyển được rút xuống khoảng 100 giây
Bằng mọi cánh Không cần chờ cảnh báo, vì chính mình(những thứ cần thiết cho tránh nạn: kính, thuốc, radio, đèn pin... chuẩn bị ngay lập tức)
Chạy Chạy nhanh đến nơi cao gần nhất.
Trường hợp không có vùng đất cao, hãy chạy lên trên tầng 3 của những tòa nhà có kết cấu bê tông sắt vững chắc.
6 tiếng Sóng thần có thể nổi lại nhiều lần. Khi tránh nạn ở nơi an toàn, xác nhận cảnh báo sóng thần đã tắt hay chưa (bằng radio...), ít nhất trong 6 tiếng không nên rời nơi an toàn.

4) Chuẩn bị cho việc tránh Sóng thần

  1. Quyết định sẵn nơi tránh nạn.
  2. Quyết định sẵn đường tránh nạn.
    (Đi thực tế trước là rất quan trọng)
  3. Nhớ kí hiệu của nơi tránh sóng thần.


BackNext