Trường hợp địa chấn lớn như địa chấn Nam Hải, toàn lãnh thổ Kochi được dự báo sẽ đồng thời phát sinh thiệt hại lớn. Vì thế công tác cứu hộ, tránh nạn, cơ quan cứu hỏa sẽ rất phức tạp. Việc「Tự bảo vệ chính mình」là rất quan trọng.
【13】 Nếu đang ở trong nhà hay chung cư
   Sự đổ vỡ gia cụ, kính vỡ và khả năng chịu động kém của những tòa nhà thấp sẽ trở thành hung khí.
   (Cách chuẩn bị, giải thích từ trang 【7】【8】)

1) Nếu đang ở trong phòng

   Vì có sự đổ đồ đạc, tủ, rơi gạch đá, hãy ẩn nấp dưới gầm bàn, ghế chắc chắn.

2) Nếu đang ở trong thang máy

   Trường hợp thang máy có thiết bị cảm nhận địa chấn thì thang máy sẽ tự động dừng lại ở tầng gần nhất. Trường hợp không có thiết bị này, khi cảm thấy có động, hãy ấn toàn bộ các tầng, và lập tức ra khỏi thang máy ở tầng dừng lại.

BackNext