【12】 Sống chung với địa chấn (Tham gia tổ chức tự chủ phòng tai)

1) Tổ chức tự chủ phòng tai là gì?

   Là một tổ chức cơ bản hoạt động theo nguyên tắc「Khi thiên tai xẩy ra, mỗi người phải tự bảo vệ mình tại khu vực của mình」. Đặc biệt, trường hợp tại mỗi hội tự trị dù chưa có tổ chức mới, nhưng trong năm vẫn có những「hoạt động chống thiên tai」thì nó cũng mang đầy đủ vai trò của một tổ chức tự chủ phòng tai.

2) Tại sao tổ chức tự chủ phòng tai lại cần thiết?

   Khi địa chấn Nam Hải phát sinh, trường hợp các cơ quan phòng chống và hoạt động cứu trợ chưa kịp đáp ứng. Hỏa hoạn và thương vong có thể phát sinh, vì thế cần thiết phải có sự tương trợ lẫn nhau giữa những người sống gần nhau.

3) Hoạt động của tổ chức tự chủ phòng tai

①Biết về thiên tai

   Tại khu vực đang sinh sống, biết về thiên tai đã được dự báo sẽ phát sinh
   Ví dụ: Học về thiên tai (Rung động, Sóng thần, nước dâng ngược ở sông do sóng thần, hỏa hoạn, lở đất...)

②Biết về khu vực

   Đối với những thiên tai đã được dự báo, phải tự mình quyết định những câu trả lời về「Nơi tránh nạn? Đường tránh nạn?」. Tự mình biết về hiện trạng của khu vực「Người bệnh, người già, người tàn tật cần được cứu trợ?」
   Ví dụ: Tạo bản đồ phòng tai

③Huấn luyện

   Huấn luyện để có thể tự bảo vệ trong thiên tai
   Ví dụ: Huấn luyện tránh nạn và chuẩn bị nơi tránh nạn, đường tránh nạn Cách sử dụng và chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cứu hỏa, phòng tai

4) Tham gia các đoàn thể, hoạt động cứu nạn

   Ngoài các tổ chức tự chủ phòng tai của khu vực, tại cơ quan hay trường học cũng diễn ra những hoạt động phòng tai. Tích cực tham gia những hoạt động như thế, sẽ giữ sự kết nối với xã hội Nhật Bản, hãy cùng tạo một môi trường giúp đỡ lẫn nhau cả khi bình thường và khi khó khăn.
   Cả những người không tự tin về tiếng Nhật, dù chỉ bằng những câu chào hỏi đơn giản như (Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa, Oyasuminasai) cũng có thể tăng sự hòa nhập với xã hội Nhật.

① Khi muốn dự diễn tập về Cứu hộ cứu mạng

   Cứu hộ cứu mạng không được luyện tập thực tế, khi xẩy ra khó khăn sẽ không thể đối phó thích hợp.
   đối phó thích hợp. Các lớp học được mở tại các cơ sở cứu hỏa gần khu vực sinh sống. Có thể đăng kí với tư cách cá nhân hoặc tập thể.
   Thời gian diễn tập: 3 tiếng (Miễn phí)

② Khi muốn tham gia luyện tập về Cứu hỏa

   Hãy liên lạc với cơ sở cứu hỏa gần nhất.

③ Khi muốn tham gia các hoạt động của Tổ chức tự phòng tai

   Hãy hỏi bộ phận phụ trách ở các Shi, Cho, Mura (Office)

5) Tuần lễ phòng tai

   Bắt đầu từ các tổ chức đoàn thể cơ quan phòng tai ở Trung ương và địa phương, cùng với nhận thức về Bão, mưa lớn, mưa tuyết, lũ lụt, sóng thần, địa chấn... của người dân ngày càng cao. Vì thế để có sự chuẩn bị tốt nhất, giảm thiểu thiệt hại,「Ngày Phòng Tai」,「Tuần Lễ Phòng Tai」 được lập ra. Trong khoảng thời gian này tại các địa phương trên toàn quốc, những hoạt động huấn luyện, diễn tập tổng hợp về phòng chống thiên tai được thực thi, với đối tượng là mọi người dân.
   Hiện tại, đã được thiết lập là: Tuần lễ phòng tai (30/08~05/09), Ngày phòng tai (01/09), Tuần lễ phòng tai và tình nguyện (15~21/01), Ngày phòng tai và tình nguyện (17/01), Tháng phòng thủy (Tháng 5). Trong khoảng thời gian đó, người ngoại quốc đang sống ở Kochi hãy tận dụng để có thể đối phó với thiên tai một cách tốt nhất.

BackNext