【10】 Vật dụng khẩn cấp và vật dụng tích trữ
「Những vật dụng khẩn cấp khi địa chấn」và
「Vật dụng tích trữ」là khác nhau.

Những vật dụng khẩn cấp ( Vật mang theo khi tránh nạn)

   Khi địa chấn xẩy ra, để có thể nhẹ nhàng tránh nạn, hãy chỉ mang theo những vật thật sự cần thiết và đồ vật quý.

Vật dụng tích trữ (Vật tích trữ tại gia, sử dụng khi tránh nạn)

   Ngay sau địa chấn xảy ra, những thứ thiết yếu như: nước, lương thực, đồ dùng sinh hoạt... không thể ngay lập tức mua được. Trong thời gian chờ hoạt động cứu trợ, mỗi gia đình cần chuẩn bị trước nước và lương thực. Hơn nữa trong trường hợp sóng thần xâm nhập, vì không thể quay trở về nhà được, nên tích trữ trước ở điểm tránh nạn cũng cần thiết. Trữ lượng trên 3 ngày! Vì thế để chắc chắn, hãy tích trữ đủ.

Những vật cần thiết cho sinh hoạt sau khi bị nạn

Hướng dẫn cách xếp vật dụng khẩn cấp và vật dụng tích trữ trong sinh hoạt thường ngày

  1. Vật dụng khẩn cấp: Trên lối đi khi bỏ chạy, nơi tầm mắt, tập trung làm một bên cạnh giường. Bỏ vào túi, buộc lại, treo lên tường...
  2. Đề phòng địa chấn ban đêm, nhưng vật dụng khẩn cấp như đèn pin, radio, giày thể thao... hãy chuẩn bị sẵn bên cạnh giường.
  3. Những thứ như nước, lương thực hãy tích trữ nhiều, và định kì thay thế, và hãy sử dụng những thứ đã bị cũ đi.


BackNext