【9】 Phương pháp xác nhận an toàn
   Khi địa chấn xẩy ra, trường hợp cả gia đình không ở bên nhau cũng co thể xẩy ra. Hãy suy nghĩ đến trường hợp không thể quay về nhà được, vì thế hãy cùng quyết định trước nơi tập hợp gia đình (nơi tránh nạn, nhà người quen). Thêm nữa mọi người trong gia đình hãy xác nhận nơi liên lạc với người thân của mình ở cơ quan và trường học. Trường hợp bỏ nhà đến nơi tránh nạn, viết vào giấy nơi đến đầu tiên, dán lên cửa. Và cùng quyết định phương pháp liên lạc với nhau.
   Đặc biệt tại vùng xẩy ra địa chấn, việc điện thoại sẽ rất khó khăn. Vì thế hãy sử dụng dịch vụ chuyển tin nhắn như sau.

Cách chuyển tin nhắn thiên tai「171」

   Khi địa chấn phát sinh (Từ cấp 6 yếu trở lên), thì tổng đài phục vụ chuyển tin nhắn thiên tai của NTT sẽ hoạt động. Không nhất thiết phải đăng kí dịch vụ trước. Có thể sử dụng liên lạc và xác nhận an toàn trong trường hợp người thân, bạn bè bị nạn.
*Khi dịch vụ chuyển tin nhắn thiên tai hoạt động sẽ được thông báo lên Tivi, Radio.

BackNext