【7】 Phòng đổ vỡ nhà cửa

1) Hãy kiểm tra sức chịu đựng với động đất của nhà bạn!

   Nơi bạn đang ở có khả năng chịu đựng được địa chấn lớn không? Cũng giống như cơ thể của bạn, ngôi nhà cũng cần「Kiểm tra sức khỏe」, để biết mức độ an toàn đến đâu.
   Những ngôi nhà được xây dựng trước năm 1981, thì nhiều trường hợp có vấn đề về khả năng chịu đựng với địa chấn. Phí kiểm tra là 3000 Yên (Hiện tại năm 2007), đăng kí ở các Shi, Machi, Mura.

Đối tượng kiểm tra:

* Kiểm tra phương pháp thi công với những căn hộ được xây dựng trước 31/05/1981, những căn hộ bằng gỗ được thi công theo phương pháp truyền thống của địa phương ( Nhà riêng, nhà tập thể, chung cư...)

Kiểm tra sức chịu đựng với động đất là gì?

   Kiểm tra này sẽ tiến hành điều tra về hiện trạng địa bàn-cơ sở, sự điều hòa trong cách bố trí tường, độ dày của tường, sức chịu đựng của tòa nhà. Dựa vào những kết quả đó có thể đánh giá một cách tổng thể về khả năng chịu đựng của tòa nhà với địa chấn. (Những người đang thuê nhà, hãy hỏi chủ nhà về vấn đề này)

2) Cải tu sức chịu động

   Sau khi kiểm tra, các vấn đề về sức chịu động của căn nhà được xác nhận và cần các biện pháp nâng cao. Để có thể cải tu được, thì việc quan trọng là lập đề án cải tu. Hãy hỏi ý kiến các trung tâm kiến trúc, xây dựng, những cơ quan có thể tin cậy được. ( Vì tiếng nước ngoài không thông dụng, bạn hãy đi cùng người biết tiếng Nhật)

3) Duy trì quản lí nhà cao tầng: Mái nhà

   Những tòa nhà cao tầng hiện tại không có vấn đề, nhưng nếu không chú ý tới thì khả năng chịu đựng sẽ yếu dần đi. Quan trọng nhất là phải đối ứng sớm. Chỉ cần có một trong các điểm dưới đây, hãy tiến hành liên lạc ngay với Housing Earthquake Resistance Center (Chỉ sử dụng tiếng Nhật)

4) Hàng rào (gỗ, giấy) cũng cần kiểm tra!

   Hàng rào block khi bị đổ, sẽ chắn xuống đường, gây cản trở cho công tác cứu trợ, tránh nạn và hoạt động cưu hỏa. Hãy kiểm tra hàng rào block (gỗ, giấy)!

5) Chú ý những sự cố trong hợp đồng!

6) Cửa sổ tham khảo đã được thành lập!

   Ở các Shi, Cho, Mura (Office...) các cửa sổ chẩn đoán sức chịu động đã được thiết lập. Khi cần tham khảo bàn bạc về vấn đề này, hãy hỏi ý kiến đến Housing Earthquake Resistance Center (chỉ sử dụng tiếng Nhật)

Bảng tham khảo chi tiết

Nội dung bàn bạc Địa chỉ liên lạc đầu tiên Thời gian làm việc Lưu ý
Hỏi ý kiến miễn phí về Cải thiện- Chẩn đoán Housing Earthquake Resistance Center (Hiệp hội kiến trúc Kochi)
Tel: 088-825-1240
Fax: 088-822-1170
10h~16h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
ksjk@i-kochi.or.jp
URL: http://ww.ksjk.or.jp
Hỏi ý kiến miễn phí về thiết kế nhà, cải thiện- chẩn đoán Hiệp hội kiến trúc Kochi
Tel: 088-825-1231
Fax: 088-822-1170
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Hãy hỏi ý kiến trước thi công. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc về thời gian bàn bạc
ksjk@i-kochi.or.jp
Hiệp hội giám sát thiết kế kiến trúc Kochi
Tel: 088-872-4901
Fax: 088-824-8107
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Địa điểm bàn bạc: Ekoasu Umajimura (Kochi shi, Minamigoza 22-33)(Thời gian: thứ 7 tuần thứ 2, 4 mỗi tháng 13h~15h) (hỏi trước thi công)
Tel: 088-880-1812
Fax: 088-880-1815
Hội kiến trúc sư Kochi
Tel: 088-822-0255
Fax: 088-822-0612
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Trước khi bàn bạc, xin hãy liên lạc trước bằng Fax hoặc Email
Sikai780@mb.inforyoma.or.jp
Giới thiệu cty thi công tu bổ sức chịu động Hiệp hội kiến thiết Kochi, hội kiến trúc
Tel: 088-824-6171
Fax: 088-824-6173
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Tổ hợp lao động kiến thiết Kochi
Tel: 088-823-0058
Fax: 088-873-5384
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Cơ quan tài chính chính phủ về cho vay cải cách Cơ quan tài chính cp về nhà ở, chi điếm Shikoku
Tel: 057-088-6035
Fax: 087-826-6454
9h~17h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Nơi bàn bạc: Báo Kochi, Takasu Homes Gallery
(Thời gian: Chủ nhật tuần thứ 2, 4 mỗi tháng 11h~16h)
※Lợi dụng chế độ biểu thị tính năng nhà ở Công ty kĩ thuật kiến thiết Kochi
Tel: 088-850-4650
Fax: 088-892-1495
9h30~16h
Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
※Pháp luật về tình năng nhà ở (Mới, hiện tại) được thống nhất tiêu chuẩn trên toàn quốc.
※※Lợi dụng chế độ bảo chứng tính năng nhà ở ※※Về phẩm chất, tính năng của nhà ở, đối với người sở hữu là t

BackNext