【3】 Shindo (chấn độ) và Magnitude (mức độ)
   Mặt đất xung quanh vị trí dưới chân có mức độ rung chuyển bao nhiêu phụ thuộc vào những điều kiện như: Độ lớn Magnitude, cự li từ tâm chấn, địa hình, địa bàn.
   Quan hệ của Chấn độ (Shindo) và mức độ (Magnitude) cũng giống như quan hệ của ánh sáng từ bóng đèn và ánh sáng chiếu đến mặt bàn. Dù bóng đèn có sáng, nhưng nếu ở nơi xa bóng đèn thì ánh sáng trên mặt bàn cũng bị tối đi. Như vậy, Mức độ (Magnitude) có lớn đi chăng nữa, nhưng nếu ở nơi xa tâm chấn thì Chấn độ (Shindo) cũng nhỏ dần đi.
   Việc lý giải một cách chính xác sự khác nhau giữa Shindo và Magnitude rất quan trọng. Vì sao lại thế? 14/01/1978 khi Địa chấn gần biển Izuooshima xẩy ra, người dân đã hiểu nhầm phát biểu「Tiếp theo, sẽ có khả năng phát sinh dư chấn 6.0 Magnitude」thành「Dư chấn 6 Shindo」, vì thế đã phát sinh sự hỗn loạn.

BackNext