【1】 Cơ cấu xẩy ra địa chấn
   Bề mặt trái đất được che phủ những nền đá dạng bản khổng lồ dày hàng chục Km, được gọi là 「PLATE」. Những PLATE này trong năm có những di động rất chậm rãi từ vài cm đến vài chục cm.
   Ngoài khơi vịnh Tosa, PLATE biển Philipin đang chuyển động chìm phía dưới PLATE Eurasia (Châu Âu+ Châu Á). Mỗi năm, ranh giới của hai PLATE này đang từng chút một bẻ gần lại với nhau. Khi mà sự chịu đựng với lực bẻ này đạt tới giới hạn, thì PLATE bị kéo này sẽ đột ngột quay trở lại vị trí ban đầu, tạo lên một “bước nhảy” lên trên và Địa chấn Nam Hải sẽ phát sinh.
   Khi Địa chấn Nam Hải phát sinh thì toàn bộ Kochi Ken sẽ rung chuyển rất lớn, thêm vào đó sự lên xuống của đáy biển sẽ gây ra Sóng thần (Tsunami)

BackNext