Mục lục

Địa chấn Nam Hải chắc chắn sẽ xẩy ra

【1】 Cơ cấu xẩy ra địa chấn

【2】 Địa chấn Nam Hải trong quá khứ


Dự báo tai hại của Địa chấn Nam Hải

【3】 Shindo (chấn độ) và Magnitude (mức độ)

【4】 Chấn độ và thiệt hại

【5】 Đặc trưng của Địa chấn Nam Hải lần tiếp theo


Hãy chuẩn bị cho Địa chấn Nam Hải!

【6】 Dự tưởng chấn độ- Dự báo Sóng thần- Xác nhận nơi tránh nạn

【7】 Phòng đổ vỡ nhà cửa

【8】 Phòng chống đổ vỡ đồ đạc

【9】 Phương pháp xác nhận an toàn

【10】 Vật dụng khẩn cấp và vật dụng tích trữ

【11】 Gia nhập bảo hiểm (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm địa chấn)

【12】 Sống chung với địa chấn (Tham gia tổ chức tự chủ phòng tai)


Tự bảo vệ sinh mệnh trong Địa chấn Nam Hải

【13】 Nếu đang ở trong nhà hay chung cư

【14】 Nếu đang ở ngoài

【15】 Nếu đang trên phương tiện giao thông

【16】 Tốc báo khẩn cấp địa chấn

【17】 Bảo vệ bản thân trong Sóng thần (Tsunami)

【18】 Nguy hiểm vẫn còn

【19】 Nắm vững thông tin liên quan đến địa chấn và cuộc sống

【20】 Thông báo vô sự đến cơ quan trực thuộc, đại sứ quán, lãnh sứ quán

【21】 Phân loại các hoạt động cứu trợ y tế, Triage

【22】 Sinh hoạt tránh nạn


Những hoạt động liên quan khác

【23】 Tham gia hoạt động tình nguyện

【24】 Điều tra và phán định thiệt hại nhà cửa

【25】 Những ngôn ngữ thông dụng khi địa chấn phát sinh


Bảng kiểm tra 7 điểm trọng yếu để bảo vệ sinh mạng trong Địa chấn Nam Hải

    Bảng kiểm tra 7 điểm trọng yếu để bảo vệ sinh mạng trong Địa chấn Nam Hải


BackNext