Gửi đến người dân trong Kochi Ken
   Nhật Bản là 1 đất nước động đất. Trên thế giới, khoảng 20% các trận động đất lớn trên 6.0 độ phát sinh ở Nhật Bản (Tham khảo bảng dưới). Kochi Ken, nơi các bạn đang sinh sống, trong khoảng 100 đến 150 năm Đại địa chấn Nam Hải sẽ xẩy ra. Địa chấn Nam Hải tháng 12 năm 1946 xẩy ra, đã có 679 người bị chết và mất tích「Địa chấn Nam Hải thời Chiêu Hòa」
   Địa chấn Nam Hải này sẽ có khả năng tái xảy ra trong nửa đầu thế kỉ 21. Khi đó, thiệt hại được dự tưởng sẽ vô cùng lớn. Do đó, với mục đích chuẩn bị cho người ngoại quốc đối phó với cơn Đại địa chấn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Kochi Ken đã phát hành để tham khảo một cuốn sách nhỏ「 Chuẩn bị cho địa chấn Nam Hải」(Phát hành tháng 1 năm 2005) và bản hướng dẫn「Bảng kiểm tra 7 cách bảo vệ sinh mạng trong Địa chấn Nam Hải」 (phát hành tháng 6 năm 2006). Và được dịch ra 6 ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philipin, Indonesia, Việt Nam. Hiện tại ở Kochi Ken, 6 ngôn ngữ này chiếm trên 90% số người ngoại quốc đang sinh sống.
   Khi những trận địa chấn lớn như Địa chấn Nam Hải phát sinh, vì những thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều khả năng phản ứng của các cơ quan hành chính. Vì thế để chờ được đến khi nhận được sự trợ giúp từ các cơ quan chức năng, mỗi người phải tự dựa vào sức của mình, và vừa tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm để có thể tìm được sự sống. Từ những mục đích đó, cuốn sách nhỏ này kí tải một cách chi tiết về sự “Tự trợ”「Tự bảo vệ chính mình」và “Cộng trợ”「Giúp đỡ những người xung quanh」. Và chúng tôi nghĩ nó sẽ chuyển đến các bạn những điều thiết yếu, để giảm mức thiệt hại xuống nhỏ nhất khi địa chấn xẩy ra.
   Cuốn sách này không chỉ giới hạn trong Địa chấn Nam Hải, mà còn có thể sử dụng cho những thiên tai và địa chấn khác, vì thế khi còn đang sinh sống ở Nhật Bản, mỗi gia đình hãy đặt và bảo quản nó ở những nơi dễ nhìn thấy nhất, khi cần thiết nên đọc và các bạn hãy chuẩn bị cho Địa chấn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

03/2008
Hiệp hội giao lưu quốc tế, Kochi Ken
Chủ tịch: HASHII SHOROKU


Next