【25】 Mga salita at halimbawang pangungusap na makakatulong at magagamit sa oras ng pag-lindol

1) Mga salita

(1) 地震 (jisin) Lindol
(2) 震源 (shingen) Kung saan naka pokus ang lindol
(epicenter)
(3) 津波 (tsunami) Malaking Alon
(4) 避難 (hinan) Paglikas
(5) 避難勧告 (hinankankoku) Nagsasabi kung saan ang ligtas na lugar na dapat pupuntahan
(6) 避難指示 (hinanshiji) Direksiyon ng pagpunta sa lugar na ligtas
(7) 避難所 (hinanjo) Evacuation shelter
(8) 震度 (shindo) Tindi ng lindol (Seismic intensity)
(9) 余震 (yoshin) Pagkatapos ng pangyayari (Aftershock)
(10) 危険 (kiken) Delikado
(11) 火事 (kaji) Sunog (apoy)
(12) 逃げる (nigeru) Tumakas o lisanin
(13) 揺れる (yureru) Pag-uga o pagyanig
(14) 安否 (anpi) Kaligtasan o ligtas
(15) 救助 (kyuujo) Tagapagligtas (Rescuer)
(16) 救援物資 (kyuuenbusshi) Relief supplies
(17) 消火 (shouka) Pagpatay sa sunog (apoy)
(18) 断水 (dansui) Pagputol sa supply ng tubig
(19) 停電 (teiden) Pagputol ng kuryente (brown out)
(20) 警報 (keihou) Alarm
(21) 注意報 (chuihou) Babala (Warning)
(22) 行方不明 (yukuefumei) Nawawala
(23) 死者 (shisha) Namatay

2) Mga halimbawang pangungusap

(1) ○○に連れて行ってください。
( ○○ ni tsurete itte kudasai)
Pakidala o samahan po ninyo ako sa lugar ng ○○
(2) ○○が欲しいです。
( ○○ ga hoshii desu)
Kailangan ko po ng ○○ Gusto ko po ng ○○
(3) ○○が痛いです。
( ○○ ga itai desu)
Masakit po ang aking ○○
(4) 家族が家の中にいます。
(kazoku ga ie no naka ni imasu)
Ang pamilya ko po ay nasa loob ng bahay.
(5) ○○語が話せる人を見つけて下さい。
( ○○ go ga hanaseru hito o mitsukete kudasai)
Paki hanap po ninyo ako ng taong marunong magsalita ng ○○
(6) ○○に電話をしてください。
( ○○ ni denwa o shite kudasai)
Pakitawagan po ninyo si ○○

BackNext