【21】 Ang “triage” bilang tulong pangmedikal
   Sa panahon ng sakuna na dulot ng lindol maraming sugatan ang maaaring maitala. Sa ganitong sitwasyon kadalasang hindi sapat ang bilang ng mga gamot, doktor at nars para makapagligtas ng buhay. Para mailigtas ang maraming buhay lalo na ang mga mas nangangailangan ng paunang lunas, isagawa ang konsepto ng“triage”. Ang “triage” ay ang pag-aayos ng mga bagay-bagay ayon sa prayoridad. Sa panahon na ito kailangan ang malawak na pang-unawa para maisagawa ang panggagamot. Ipaalam sa mga doktor o nars ang kalagayan ng mga sugatan. Unahin ang mga pasyente na nasa kritikal na kondisyon. Sa oras na ang lindol ay maganap, maraming buhay ang maililigtas kung isasagawa ang panggagamot alinsunod sa konsepto ng“triage”.

BackNext