【18】 Magpapatuloy pa rin ang mga delikadong sakuna

1) Paalala kung may sunog

   Kung may banta na pagkalat ng apoy, lumikas sa mga malalaking parke at iba pang mga ligtas na lugar.

2) Paalala tungkol sa after shock

   May mga impormasyon na ipalalabas ang “Meteorological Agency” tungkol sa “after shock”. Kinakailangan ang ibayong pag-iingat. Kung maaari huwag ng pumasok sa bahay na malapit ng masira. Ang mga lugar na delikado tulad ng may badyang pagguho ng lupa at iba pa ay dapat ding iwasan.

3) Paalala sa pagguho ng bundok

   Sa pagguho ng bundok, ang ilog ay mababarahan ng lupa at mga bato at magkakaroon ng malaking baha na aagos sa mga mababang lugar na masyadong delikado kaya gawin na kaagad ang paglikas.

4) Mga hakbang sa pagpuksa ng sunog

Ang 3 pagkakataon sa pag-apula ng sunog
  1. Habang mahina pa ang nararamdamang pagyanig ay patayin kaagad ang apoy.
  2. Kung lalakas ang pagyanig, unahin ang sariling kaligtasan.
  3. Habang maliit at nag-uumpisa pa lang ang sunog, puksain agad ito sa loob ng isa o dalawang minuto upang hindi kumalat.
Habang may sunog!
  1. Sa pamamagitan ng pagsigaw ay ipaalam kaagad sa mga kapitbahay ang tungkol sa sunog.
  2. Puksain ng maaga ang apoy habang hindi pa kumakalat sa kisame.
  3. Bilisan ang paglikas kung ang apoy ay kumalat na sa kisame.
Magiging kapaki-pakinabang ito kung gagamitin!! Ang paraan ng paggamit “fire extinguisher”
Kung may Sunog, huwag mataranta, tumawag sa numero ng 119, at ito ang dapat sabihin:
① May sunog !! (emergency po)
Kaji desu (kyuukyuu desu)
火事[かじ]です(救急[きゅうきゅう]です)。
② Nasusunog ang ○○○○
○○○○ga moete imasu
○○○○が[]えています。
③ (Emergency・may sugatan)
Kyuukyuu/kega desu
(救急[きゅうきゅう]・ケガです)。
④ Ang lugar po sa ○○○○
Juusho wa ○○○○desu
住所[じゅうしょ]は○○○○です。
⑤ Ako po ay si ○○○○
Namae wa ○○○○desu
名前[なまえ]は○○○○です。
⑥ Malapit po sa ○○○○
Mejirushi wa ○○○○desu
目印[めじるし]は○○○○です。
⑦ Ang numero ng telepono po ay ○○○○
Denwabangou wa ○○○○desu
電話番号[でんわばんごう]は○○○○です。

BackNext