【3】 Tindi ng pagyanig (seismic intensity) at magnitude
   Mararamdaman kung gaano kalakas ang pagyanig ng lupa, depende sa lakas ng magnitude, ang distansya ng pinanggalingan ng lindol, at ang katangian ng heograpiya ng lupa ng inyong lokasyon.
   Ang relasyon ng pagyanig at magnitude ay maihahalintulad sa liwanag na nagmumula mismo sa ilaw at sa liwanag na tumatama sa ibabaw ng mesa. Kung ang mesa ay malayo sa kahit na pinakamaliwanag na ilaw, ang liwanag sa ibabaw nito ay mahina kumpara sa liwanag sa mesa na nasa ilalim o tapat mismo ng nasabing ilaw. Kahalintulad nito, kahit may napakalakas na lindol, ang pagyanig na mararamdaman ay humihina habang papalayo mula sa “epicenter”.
   Napakahalagang malaman at maintindihan ang pagkakaiba ng tindi ng pagyanig at magnitude. Katulad halimbawa noong January 14, 1978 na lindol sa Izu Oshima, ibinalita na may posibleng darating na aftershock na may 6.0 na gradong magnitude. Dahil sa hindi pagkakaintindi, napagkamalan ng mga mamamayan na ang posibleng aftershock na darating ay may 6 na grado ang intensity na nagdulot ng malaking pagkabahala.

BackNext