Para Sa Mga Nakatirang Dayuhang Pilipino
   Ang bansang Hapon ay itinuturing na isa sa mga bansang pinakamadalas makaranas ng lindol. Sa buong mundo ay nakakaranas ng may lakas na (6) na magnitude o higit pa at mahigit 20% ay nagaganap dito (batay sa larawan). Dito sa lugar ng Kochi ay mayroong pinakamalaking lindol na tinatawag na「 Nankai Earthquake」 o Lindol sa Timog dagat na nagaganap sa pagitan ng 100-150 taon. Ang huling pinakamalaking Nankai Earthquake ay naganap noong (Showa) December, 1946, kung saan may 679 bilang ng mga mamamayan ang hindi na nakita at mga nasawi.
   Ang Nankai Earthquake, na sinasabing napakalaki ang magiging pinsala ay maaari uling mangyari rito sa Kochi Prefecture sa kalagitnaan ng 21st century. Ganun pa man, kung halimbawang maganap ang malaking lindol, kinakailangang maging handa ang lahat ng mga dayuhan para na rin sa ating kaligtasan. Ang Kochi Prefecture ay gumawa ng booklet para sa mga dayuhan na may titulong “Kailangang Maging Handa sa Nankai Lindol” (January, 2005 issue) at leaflet ng “Pitong Checklists Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa Nankai Lindol” (June, 2006 issue). Maraming iba’t-ibang dayuhan ang nakatira sa Kochi Prefecture kaya ang booklet na ito na ginawa sa 6 na wika (English, Chinese, Korean, Tagalog, Indonesian at Vietnamese) at inaasahang makakatulong ng 90% o mahigit pa para sa mga dayuhan.
   Kung sakali mang maganap ang malaking lindol, maraming mamamayan at lugar ang maaapektuhan. Dahil dito maaaring matagalan ang pagdating ng tulong mula sa “public institutions” o administrasyon kaya kailangang maging handa para sa kaligtasan ng sarili, pamilya at matulungan ang iba na nasa paligid. Bago pa man mangyari ang malaking lindol, ang booklet na ito ay makakatulong sa ating sariling kaligtasan at kapaligiran dahil naglalaman ito ng kung ano ang dapat gawin, kung saan tayo dapat humingi ng tulong, at kung sino ang dapat nating puntahan sa oras ng kagipitan.
   Ganun pa man, hindi lang Nankai Lindol ang sakuna na maaaring maganap habang tayo ay naninirahan dito sa Japan. Kailangang tayo ay mag-ingat at laging maging handa sa anumang sakuna na magaganap. Ang booklet na ito ay makakatulong sa atin kaya kailangang ito ay ating basahin at ilagay sa lugar na madaling makita sa oras ng kagipitan.

Marso, 2008

Executive Director, Kochi International Association: Hashii Shoroku


Next