【20】 Mengabarkan keselamatan ke tempat kerja, perwakilan negara asal
   Ada kalanya keluarga Anda atau perwakilan negara asal Anda mencari kabar tentang Anda melalui kantor pemerintah daerah setempat. Setelah gempa, bila keadaan sudah tenang, segeralah menghubungi kerabat Anda di luar negeri dan kedutaan besar negara asal atau konsulat jenderal negara asal. Selain itu, hubungi juga tempat kerja Anda.

BackNext